Therapie bij BC Schreurs

Voor ons staat de patient centraal en niet de openingstijden en toegankelijkheid van de praktijk. U bepaalt in grote lijnen wanneer u een behandeling in kunt plannen in uw persoonlijke agenda. Dit heeft voor de praktijk de consequentie dat de openingstijden vroeg beginnen en laat op de dag eindigen. Informeer binnen de praktijk naar de mogelijkheden. Fysiotherapie


»

Dry Needling


»

Osteopathie


»

Echo-Consult


»

Kinesio Taping


»

Ergotherapie


»

Een tevreden patient van BC Schreurs


'De pijnklachten nemen sterk af' 


Max vertelt over zijn behandeling van zijn Agressieve Reumatoide ArtritisBekijk een aantal testimonials »

Blog ergotherapie - april

* 23-04-2021 * Ergotherapie en Covid-19

Het doormaken van Covid-19 kan van grote invloed zijn op het dagelijks leven. U kunt langdurige beperkingen ervaren in de uitvoer van dagelijkse activiteiten. Er is geen directe relatie tussen een opname in het ziekenhuis of het doormaken van Covid-19 in de thuissituatie, in beide gevallen kunt u (ernstige) beperkingen ondervinden. Een ergotherapeut kan u ondersteunen om het dagelijks leven weer in te vullen zoals u dat was gewent.

Vermoeidheid is een van de meest voorkomende symptomen bij Covid-19. Ernstige en langdurige vermoeidheid geeft belemmeringen in het functioneren in het dagelijks leven. De ervaren vermoedheid die wordt veroorzaakt door Covid-19 hangt voor een groot deel ook samen met persoonlijke kenmerken, met omgevingsfactoren en factoren op activiteiten niveau. De ergotherapeutische behandeling richt zich op het versterken van de eigen regie en het bereiken van een balans in het dagelijks leven, zodat er voldoende energie overblijft voor betekenisvolle activiteiten. 

Een deel van de mensen die hersteld is van ernstige Covid-19, lijkt blijvende  longschade over te houden. Typerend zijn snelle saturatiedalingen bij inspanning. Ook kunt u benauwdheidsklachten ervaren bij houdingsveranderingen. De ergotherapeutische interventies zijn gericht op het opbouwen van belastbaar in dagelijkse activiteiten. Dit wordt gedaan door het aanleren en toepassen van ergonomische prinicpes voor de ademhaling in voor u betekenisvolle activiteiten. Daarbij is het herwinnen van vertrouwen in eigen mogelijkheden een belangrijk doel.

Als gevolg van Covid-19 kunt u fysieke beperkingen ervaren, zoals een verminderde spierkracht, problemen met de arm-hand functie en (risico) op decubitus, oedeem en contracturen. Door een (langdurige) vermindering van de uitvoer van dagelijkse activiteiten kan de spierkracht afnemen. Dit kan leiden tot problemen in de uitvoer van eenvoudige dagelijkse handelingen. De ergotherapeut bekijkt wat uw huidige niveau van functioneren is en gaat vanuit daar samen met u gestructureerd en gedoseerd de uitvoer van dagelijkse activiteiten uitbreiden. Hiermee wordt u uitgedaagd om uw fysieke grenzen te verleggen en kan de energiebalans zich herstellen. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat u de regie terugkrijgt over uw dagelijkse activiteiten. 

Door (extreme) vermoeidheid, spierzwakte en conditieverlies, eventueel in combinatie met cognitieve problemen, kan het mobiliseren en hervatten van dagelijkse activiteiten vertraagd verlopen. Dit vergroot het risico op het onstaan van decubitus en oedeem en het ontwikkelen  van contracturen. Een ergotherapeut kan u adviezen geven over lig- en zithoudingen en de inzet van ondersteuningsmidddelen en antidecubitus hulpmiddelen. 

Daarnaast kunt u als gevolg van Covid-19 cognitieve, psychische klachten en slaapproblemen ervaren. Dan kan het adequaat leren omgaan met cognitieve beperkingen door het aanleren van strategieen of comensatie mogelijkheden in dagelijkse activiteiten worden ingezet om meer eigen regie te bereiken. 

Een grote groep mensen die Covid-19 heeft doorgemaakt is jonger dan 65 jaar. Werkhervatting kan bij deze groep een belangrijk element zijn binnen de behandeling. De werkhervatting is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de restklachten na het doormaken van Covid-19, maar ook de persoonskenmerken en de (werk)omgeving. Het versterken van zelfmanagement en het opbouwen van belastbaarheid binnen het werk staan centraal in de behandeling (Ergotherapie Nederland, 2021). 

 Fysiotherapie      in Blerick

       Gemeente Venlo


  Ergotherapie      in Blerick

      Gemeente Venlo


  Osteopathie      in Blerick

      Gemeente Venlo